Välkommen till Övre Norrlands Guldgrävarklubb

Vi är en förening för dig som är intresserad
av Guldgrävning, Mineralletning, och att vistas ute i naturen.

Vi är en gränslös förening med medlemmar över hela världen.

Föreningsmedlemmarna träffas oftast på någon Guldvaskartävling,
Mineraldag, Mineralmässa eller på någon inmutning.

Andra aktiviteter är medlemsträffar/aktiviteter på olika orter i landet.

Vi har ett nära samarbete med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)
och har kontakt med olika gruvbolag som bedriver prospektering i Sverige.

Du kan även få en egen mail adress, med ditt namn@guldvaskare.se

Medlemsavgift    2014    150 kr

kan du betala personligen till någon i styrelsen eller via vårt

PG        41 77 41-6

Uppge namn, adress & telefon nummer.


Hjärtligt Välkommen!


Stadgar för ÖNG i PDF format. 
  Hämta
  Acrobat ReaderMedlems Butiken:

Vi har Västar, T-shirts, Vask pannor, Pins, rör & andra tillbehör
till försäljning. Kontakta Margareta Lomvik-Sandström för mer info.