Förbundet Sveriges Guldvaskare
Guld & Äventyr
World Goldpanning Association
Kristallen Lannavaara
Lannavaara
 
Tankavaara Gold Village
Dutch Goldpanning Associtation
 
VM Sverige 2014
VM Spanien 2015
VM  USA 2016
 
Sveriges Geologiska Undersökning
Bergstaten
Mineraljakten
Geonord
Västerbottens Amatörgeologer
Mineralforum Sverige
Sveriges geologi
Guldpriset