Kontakt personer för ÖNG


Mattias Lomvik
Föreningsinformation, verksamhet mm.

Rebeca Holmberg
Ekonomi, medlems frågor/register mm. Webbmaster

Hans Johansson
Tidning, redaktions frågor